Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE 15.2.2008

Rekisterin nimi Sanoma News Oy:n verkkopalvelujen käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:
Sanoma News Oy
Töölönlahdenkatu 2
PL 95
00089 Helsinki
Puh. 010 707 1111

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käyttäjäsuhteen hoito ja ylläpito sekä käyttäjien tunnistaminen, Sanoma News Oy:n verkkopalvelujen hallinta, palvelujen markkinointi, käyttäjäkyselyt sekä käyttäjäinformaation toimittaminen.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröidyt ovat Sanoma News Oy:n verkkopalvelujen asiakkaita, jotka käyttävät Sanoma News Oy:n ilmaisia tai maksullisia verkkopalveluja. Rekisteröidyistä on talletettu yksilöintitiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muu vastaava yhteystieto, henkilötunnus sekä mahdollinen tarjonnanestotieto. Käyttötietoina talletetaan tiedot käyttäjän kulloinkin käyttämistä palveluista. Asiakaspalautetietoja ovat reklamaatiot, arvonta- ja kilpailuvastaukset. Lisäksi käyttäjätietoina voidaan tallentaa käyttäjähistoria (kuten käyttäjän tai Sanoma News Oy:n yhteydenotot, yhteydenottojen perusteella tehdyt toimenpiteet sekä reklamaatiot). Käyttäjän ja Sanoma News Oy:n väliset puhelut voidaan tallentaa tapahtuman varmistamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän oma ilmoitus (internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla). Osoitetietoja voidaan päivittää VRK:n väestötietojärjestelmästä ja Postin osoitetietojärjestelmästä.

Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Tietoja (vain nimi- ja yhteystietoja) voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojausperiaatteista

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Rekisteröidyn oikeudet


Rekisterin tarkastus Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen
Sanoma News Oy / Gamer.fi, "Rekisteritietojen tarkastus"
Töölönlahdenkatu 2
PL 95, 00089 Helsinki.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään postitse (Sanoma News Oy / Gamer.fi, Rekisteriasiat, PL 95, 00089 Helsinki tai sähköpostitse admin@gamer.fi.